Sürdürülebilirlik

Topluma ve çevreye duyarlı büyüme stratejimiz kapsamında sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı müşterilerimiz ve tedarikçilerimizin bulunduğu geniş değer zincirine yaymayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilir iş modelimiz doğrultusunda faaliyetlerimizin çevresel, toplumsal ve ekonomik olarak tüm paydaşlarımız için değer katmasını amaçlıyoruz.


Arrow
 • Hand World

  İNSANA DEĞER

  Küçükoğlu Holding olarak geçmişten bugüne köklü aile şirketi kültürünü kurumsallaşmanın gücüyle birleştirerek deneyim ve bilgi birikimimizi geleceğe taşıyoruz. Çalışanları en değerli sermayemiz olarak görüyor gerek profesyonel gerekse kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Fırsat eşitliğinin sunulduğu, insana saygılı, eşitlikçi ve yenilikçilik bir iş ortamı yaratarak dünden bugüne değer katıyoruz.

 • Drop Water

  SEKTÖRE DEĞER

  Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz arasındaki önemli konumumuzu her iki paydaş grubumuzdan aldığımız bildirimleri Ar-Ge ve İnovasyon kültürümüz ile birleştirerek tüm paydaşlar ve sektöre değer katıyoruz. Şirketimizin ve sektörün Endüstri 4.0’e geçişinde önemli rol oynayan çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

 • Home Leaf

  ÇEVREYE DEĞER

  En önemli küresel çevre sorunları arasında yer alan iklim değişikliğinin etkilerinin artması ve doğal kaynakların azalması karşısında çevresel etkilerimizi en etkin şekilde yönetmekle yükümlüyüz.

  Bu kapsamda, sürdürülebilir bir iş modeliyle operasyonlarımızın çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek üzere çalışıyoruz. Enerji tasarrufu ve verimlilikle karbon ayak izimizi küçültmeye, ham maddeleri verimli kullanarak tükenmesini önlemeye, atıklarımızı yönetmeye ve su tüketimini azaltmaya önem veriyoruz.

 • Lantern

  GELECEĞE DEĞER

  Sürdürülebilir iş modelimiz kapsamında iş süreçlerinin devamlılığını sağlamak için doğal kaynakları etkin kullanıyoruz. Bu doğrultuda, metal ve plastik gibi ham maddelerin tüketimini azaltıyor ve en yüksek seviyede geri dönüştürmek üzere çalışıyoruz.

  Verimli hammadde kullanımı ile çevresel sürdürülebilirlik anlayışımıza ve ekonomik sür dürülebilirliğimize değer katıyoruz.